Pairings

Sunday Modern 3

Round 2

Last Updated: 10 days ago

Tbl Player Pts Opponent
522 Hagen, Justin 3 Knapp, Paul
522 Knapp, Paul 0 Hagen, Justin
525 Fung-jenkins, Liam 0 Marin, Joseph
525 Marin, Joseph 0 Fung-jenkins, Liam
521 Huntington, Ryan 3 Otto, Drew
521 Otto, Drew 3 Huntington, Ryan
524 Huezo, Carlos 0 Gartzke, Jared
524 Gartzke, Jared 0 Huezo, Carlos
526 Royer, Kenny 0 Malterer, Scott
526 Malterer, Scott 0 Royer, Kenny
520 Chambreau, Jasper 3 Blank, Christopher
520 Blank, Christopher 3 Chambreau, Jasper
518 Cleveland, Mason 3 Kramer, Dylan
518 Kramer, Dylan 3 Cleveland, Mason
Wise, Nikolas 3 BYE
517 Wyzykowski, Michael 3 Braier, Zachary
517 Braier, Zachary 3 Wyzykowski, Michael
519 Horkley, Ben 3 Thompson, Jeff
519 Thompson, Jeff 3 Horkley, Ben
523 Read, Cameron 0 Mckernan, Liz
523 Mckernan, Liz 0 Read, Cameron